Karriere

Karriere i Custodis

I Custodis er karrierebygging en fanesak. Som en av våre medarbeidere skal du hele tiden kunne avansere og bli utfordret. Med denne filosofien vil du etter hvert få rendyrket din kompetanse og du finner din beste rolle i vår organisasjon. Gjennom et mentorprogram, opplæring basert på støtte og oppfølging og kompetanseheving håper vi å se deg blomstre og skape en god karriere, morsomme arbeidsoppgaver og god økonomisk inntjening.

Uansett hva man skal gjøre, enten det er kundebehandling, drift av et selskap, regnskap eller vare- og tjenstehåndtering vil det alltid være en fordel å kjenne salgsperspektivet i kunderelasjonene. Derfor er vårt program for karriereutvikling nettopp orientert gjennom oppsøkende kontakt og salg.

Ønsker du å delta i vårt karriereprogram, se våre utlyste stillinger.

1) Utadgående kontakt: Møtebooking

2016-09-23_1405All opplæring starter med utadgående kontakt. Som møtebooker får du en inngående opplæring i vår tjeneste og våre produkter. Den største delen av opplæringen ligger på salgs- og møtebookingsstrategi, hvordan å vekke interesse og hvordan å henvende seg til nye kunder.

I programmet vil du få en detaljert opplæring i oppsøkende kontakt, salgsetikk, generelle og spesifikke teknikker og tett oppfølging fra din mentor vil du raskt mestre den første, og kanskje viktigste, delen av en salgsprosess.

Våre salgsledere, med til sammen over 25 års erfaring innen salg og teknisk oppfølging, vil hele tiden hjelpe deg til å nå dine målsettinger og å utvikle deg både personlig og karrieremessig.

Med resultatstyrt lønn er det intet lønnstak og gode kandidater vil etter kort tid kunne bygge seg en god inntekt som møtebooker.

Varighet: 3-6 mnd.

Oppfølging fra mentor: Tett, daglig.

 

 

2) Utadgående kontakt: Nysalg

salespeople

Mens noen ønsker å forbli i møtebooking ønsker andre å gå videre til en salgsrolle, hos oss er begge velkomne.  Etter endt møtebookingsprogram vil du få mulighet til å gå videre til nysalg. Sammen med din salgsmentor vil din kompetanse spisses, nå med fokus på selve salgsprosessen. Du er nå en erfaren og dyktig møtebooker og har forståelse for hvordan å etablere en hyggelig tone og effektivt komme til poenget.

I salgsprosessen vil du lære hvordan å strukturere et møte, avdekke kunders behov (inkludert behov de ikke er klar over der og da), legge frem en god presentasjon av firma og tjenester, hele veien til å strukturere et godt tilbud og få kundens aksept.

I tillegg til opplæring i salgsprosess vil du også få en grundig teknisk opplæring i produktene, samt grunnleggende opplæring i bedriftsøkonomi og vanlige problemstillinger i firmadrift.

Varighet: 12-36 mnd.

Oppfølging fra mentor: Tett, daglig.


3) Forvaltning av egen kundeportefølje og opplæring av nye selgere 

mentor_3_rett_str

Du er nå en erfaren og dyktig møtebooker og selger, og om du ønsker kan du ta steget opp til å selv bli en mentor for våre nye ansatte. Med bred faglig kompetanse og gode historier fra feltsalg kan du nå være med og motivere og lære opp neste generasjon selgere. Du får ansvar innen opplæring og oppfølging av nye møtebookere og selgere, og kan være med og bygge ditt eget salgsteam.

Du vil i denne rollen jobbe tett med firmaets ledere og være med og forme salgs-, rekrutterings- og markedsstrategi fremover. I tillegg får du innsikt i firmaets puls og vil kunne utvikle deg innen forretningsstrategi, detaljert firmadrift, regnskap og kundestrategi.

Varighet: Ikke definert. 

Du er mentor for: 1-5 personer. 

 

 

 

4) Forretningsutvikling – igangsetting og drift av firma

forretningsutviklingSom en erfaren selger, salgsleder og mentor har du nå full forståelse for hele salgsprosessen. Du har vært med å bygge og vedlikeholde kundeporteføljen, har hatt innsyn i hvordan et selskap driftes og jobbet mot ledergruppen.

Bedriftsøkonomi, markedsstrategi, opplæring av ansatte og konsept- og forretningsutvikling er øvelser du mestrer godt, og du er nå moden for å ta steget helt ut og bli med på firmadrift.

Vi har som målsetting å starte opp ett nytt forretningskonsept hver 18. – 36. mnd. og de rette kandidatene kan bli med på eiersiden og driften av disse selskapene. I driften vil du jobbe mot ledergruppen i det sentrale selskapet, og få erfaring fra firmadrift, styrearbeid og ansettelser.

 Varighet: Ikke definert.